Taxatie

Taxatie nodig? Ik verzorg graag een taxatierapport voor u!

In veel gevallen zal de bank of verzekeraar vragen om een  gevalideerd rapport. Zo’n rapport kan ik voor u maken. Deze validatie gebeurt door validatieinstituut NWWI. U kunt mij via de site van het nwwi.nl direct de opdracht voor de taxatie geven. Uiteraard kunt u ook even bellen of mailen.

Waarom een taxatierapport

Er kunnen verschillende redenen zijn om een taxatierapport van een register makelaar taxateur nodig te kunnen hebben:

 • het af- of oversluiten van een hypotheek
 • basis voor een aankoopbeslissing
 • bij een boedelscheiding
 • voor fiscale doeleinden (bezwaar WOZ beschikking)

Kies de uw taxatie

 

Benodigde stukken bij taxatie voorzover van toepassing en aanwezig:

Bij verkoop:
 • (concept) koopakte
 • bouwkundige keuring niet ouder dan 1 jaar
 • meetrapport/meetstaat
Algemeen:
 • Alle akten die betrekking hebben op uw pand;
 • Plattegronden(Ver)bouwtekeningen, verkoopbrochures, bestek;
 • Aanschrijvingen van de gemeente/nutsbedrijven waarin herstelwerkzaamheden worden voorgeschreven;
 • Onderzoeks-/saneringsbevelen van gemeente of provincie;
 • Huurcontracten;
Bij een appartement of lidmaatschaprecht in een coöperatie:
 • splitsingsakte & splitsingstekening
 • het jaarverslag (balans, begroting, bijdragen)
 • notulen van de laatste vergadering
 • MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Kopie opstalverzekering/opgave herbouwwaarde
 • statuten en/of huishoudelijk reglement;
Bij een nalatenschap:
 • verklaring van erfrecht;
Bij erfpacht:
 • akte van (her-)uitgifte in erfpacht
 • bijzondere erfpachtvoorwaarden
 • opgave actuele canonbedrag
Bij verbouwing:
 • ingevulde verbouwingsspecificatie (verkrijgbaar bij taxateur)
 • overige documentatie mbt de verbouwing

Maximaal Makelaars is uw Erkende taxateur.

                  

 

U kunt mij hier als taxateur vinden onder de naam Maximaal Makelaars of Velzen.